Om oss

Sogneselskapet i historisk perspektiv

1874:   1. husflidutstilling, senere jevnlige utstillinger

1876:    Gjenopptak av Asker Præstegjelds Vels frukt- og bærtiltak

1877:    Forslag om innkjøp av fattiggård. 

1878:    Kjøpte kommunen Dønski, avlsdyr og hingst innkjøpt på selskapets reging

1878:    Bærum Sparebank: Komite samlet 5200 kr i aksjekapital.

1878:    Husflidkurs startet i november

1880:    1. snekkerkurs, ett i Vestre- og ett i Østre Bærum, senere hver  vinter.

1888:    Middelskole, komité i februar. Privat skole startet samme år.

1889:    Innkjøp og utleie av ertesorteringsmaskin

1893:    Dannet kvegavlsforening i hver av bygdene

1894:    Selskapet innmeldt i Norges Landmandsforbund

1898:    Ansettelse av egen gartner

1900:    Ansettelse av gartner nr. 2 (kommunal fra 1918)

1908:    Tre-dagers kurs i hagebruk etc.

1909:    Administrasjon av legging av 1400 liter vin  !!!

1910:    Kvegavlsforeningen erstattet av Bærum landbruksforening

1911:    Kontor i Sandvika for salg av husflidprodukter

1913.    Arbeidet med Bærums historie (bygdebok) startet på selskapets iniativ

1914:    Bærum og omegns hesteavlsforening  stiftet og  Bærum Håndverkerforening stiftet

1916:    Bærum småbrukerlag stiftet

1922:    Bærum Husflidforening stiftet

1935:    Bygget Langleiken arvet til museumsformål. Langleiken gitt til Folkemuseet som også oppbevarer arkitekt Hollands samling

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

 

 

 

 

 

140 års jubileet

Sogneselskapets formenn:

 

 

 

 

 

Erik Olsen Berg

1873 - 75

 

Herm. Brodtkorp

1875 - 76

 

Chr. Tønder

1876 - 77

 

I. N. Kobberstad

1877 - 81

 

O. Ottersen

1881 - 82

 

Th. Østbye

 

1882 - 98

 

Hj. Munthe-Kaas

1898 - 02

 

P. Øverland

1902 - 03

 

T. T. Johnsrud

1903 - 05

 

Jens Wendt

1905 - 07

 

Jens Haga

 

1907 - 09

 

O. J. Ekornrud

1909 - 10

 

Jon Hektoen

1910 - 13

 

Ivar Næss

 

1913 - 30

(Siste styremøte 15.12.1916)

Alf Staver

 

1930 - 38

 

Maisen Pedersen

1938 - 49

 

Alf Haslum

 

1949 - 55

 

Andreas Næss

1955 -58

 

Ragnhild Holmen

1958 - 61

 

Fritz Herreschou

1961 - 62

 

Erik Østbye jr.

1962 - 69

 

Armin Skotvedt

1969 - 71

 

Lisen Munthe-Kaas

1971 - 75

 

Rolf Halvorsen

1975 - 77

 

Lisen Munthe-Kaas

1977 - 80

 

Arbeidsstyre

1980 - 81

 

Lisen Munthe-Kaas

1981 - 84

 

Gjertrud Vibe Østbye

1984 - 88

 

Andreas Wessel

1988 - 90

 

Guttorm Fossen

1990 - 96

 

Sidsel Weedon

1996 - 08

(Til 25. september 2008)

Stein Bendixen

2008 - 18

(Til 25. september 2018)