Kjære medlemmer i Bærum Sogneselskap,

Godt Nytt År!

Kontingenten for 2018 på kr. 100 pr. person bes betalt til Bærum Sogneselskap,
bankkonto 1627.07.10623.

Aktiviteter 2018

- Årsmøtet med spennende foredragsholder vil bli holdt på Ramstad gård 24. april.

- Vårturen i år blir med m/s Rigmor søndag 27. mai.

- Grillfesten som de siste 21 årene har vært arrangert hos Sidsel på Ramstad
er i år dessverre avlyst. Styreformannen Stein Bendixen er alvorlig syk og skal
gjennomgå en større operasjon.

Styret ønsker dere velkommen til arrangementene.

Stein Bendixen, styreformann, Astrid Ramnefjell, Magne Indahl, Dag Bredal og Gunnar Sjöberg.

140 års jubileet

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873