Årsmøtet 2017
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

Fra årsmøtet 25. juni 2015 på Ramstad gård
Bodil Risberg forteller om "Venner av Bærum sykehus"