Årsmøtet 2017
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

Kjære medlemmer i Bærum Sogneselskap,

                                                                                 Ramstad, 4. juni 2014
ÅRSBERETNING FOR 2013

Det er i regnskapet inntektsført kontingenter fra 59 medlemmer.
Egenandeler på kr. 6.500 og renter på kr. 2.465.
Regnskapet er gjort opp med et merforbruk på kr. 24.604.
Innestående i bank utgjorde ved årsskiftet 125.892.

Årsmøtet 2012 vedtok at det skulle feires at Sogneselskapet ville fylle 140 år 18. januar 2014. Medlemmene skulle i denne anledning inviteres til en jubileumsfest på et vel egnet sted. Styret besluttet at det skulle betales en egenandel på kr. 500.

Jubileet som ble holdt på Øverland Gård kostet totalt kr. 38.928. Herav er kr. 14.000 dekket ved egenandeler innbetalt 2012 på kr. 7.500 og i 2013 på kr. 6.500.
Jubileumsfesten kostet derved Sogneselskapet kr. 24.928.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog som hadde gledet seg til å komme til oss på
Øverland Gård, ble dessverre syk samme dag, og måtte melde avbud. Ordføreren sendte oss en vakker blomsterhilsen med takk for det Sogneselskapet hadde utrettet for bygden i 140 år, og ønsket oss lykke til i vårt fortsatte arbeid.

Frode Krohg var foredragsholder på årsmøtet. Han fortalte om sin malerslekt fra oldefaren Christian Krohg og livet til sønnen Per Krohg og familien i Paris, visualisert med bilder under hele kåseriet.

Årsmøtedagen ble avsluttet med utsøkte oster, en meget god Fairtrade-merket rødvin, annet å drikke etter eget valg og mange interessante samtaler

Vårturen gikk denne gang til Tjuvholmen.  Vi gikk forbi Fearnley Museet, herfra flott skue mot havet med sandstrand for de som skulle ønske å sole seg eller bade. Vi opplevet på vår vandring en helt ny bydel med flott arkitektur og kunstverk., fortsatt under utvikling.  Vi avsluttet på Brygge-torvet til en kaffe, noe og spise, og en hyggelig prat. Turen anbefales til dere som ikke hadde anledning til å være med oss.
Grillfesten på Ramstad Gård som i år ble arrangert 1. september, ble også denne gang svært vellykket. 35 medlemmer hygget seg med god mat og medbrakt drikke til langt utover kvelden, flere ble igjen til det mørknet med tente stearinlys på bordene.

Styret hadde tatt sikte på å foreta en fornyet gjennomgang av de forslag som
Strategiutvalget fremla i 2008, for å se hva som er utrettet og se om andre tiltak kan iverksettes. Dette arbeidet er bare begynt, vil videreføres, og vil bli fremlagt på årsmøtet 2015.

Styret har fortsatt sitt arbeid med tiltak for utvikling og tilrettelegging av Fairtrade handel. Astrid Ramnefjell leder styringsgruppen for Fairtrade handel i Bærum kommune, styrets formann er innvalgt som medlem som representant for Sogneselskapet. Sogneselskapet er stolt av å medvirke til fremme av etisk handel lokalt og internasjonalt. Gå inn på www.baerum.kommune.no og søk på Fairtrade, her kan dere lese mange artikler om dette temaet.

Gunnar Sjöberg, vår web-redaktør, har fortsatt sitt arbeid ved å utvikle vår hjemmeside. Årsmøtepapirene for årsmøtene 2009 – 2014 kan leses på nettsiden.
Minner om at dere her også kan se bilder fra flere av årsmøtene, vårturene og grillfestene.

Etter fornyet innsats av styret har polet i Sandvika fått utvidet tilbud av Fairtrade-merkede røde og vite viner.

Styret har for 2013 frem til årsmøtet 2014 bestått av Stein Bendixen, formann,
styremedlemmer Siri Haslestad Markussen, Astrid Ramnefjell, Dag Bredal og
Magne Indahl. Inger Cecilie Weedon og Ernst Røgler som varamedlemmer.
Lina Anchersen ønsket ikke gjenvalg som revisor. Årsmøtet takket Lisa for sitt arbeid som revisor i mage år. Som ny revisor ble valgt Ellen Marie Kolflaath.

Rolf Amundsen ble valgt som ny leder av valgkomiteen..

Valgkomiteen vil på møtet legge frem sitt forslag til tillitsvalgte frem til årsmøtet 2015.

Styret ønsker dere velkommen til årsmøtet på Ramstad gård onsdag 11. juni 2014.

Stein Bendixen
For styret i Sogneselskapet

 

  
Fra årsmøtet 11. juni 2014 på Ramstad gård