Årsmøtet 2017
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

Fra Sogneselskapets grillfest på Ramstad gård 2. september 2012

 

REFEERATET FRA ÅRSMØTET 6. JUNI 2012

Årsmøtet ble avholdt på Ramstad gård.

Årsmøtet ble ledet av formann Stein Bendixen.
Årsmøtet avholdes i juni på grunn av manglende kapasitet til å arrangere møtet i mars.

Det var 15 medlemmer tilstede: Stein Bendixen, Sidsel Weedon, Sidsel og Ivar Saunes, Ernst Røgler, Siri Haslestad Markussen, Truls Pihl-Olsen, Ottar Kirkeby, Lina Anchersen, Inger og Gunnar Sjöberg, Rolf Amundsen, Ellen Kolflaath, Inger Condrup-Jensen og Magne Indahl.

Årsmøtet ble formelt satt.

Styrets beretning og regnskap for 2011 ble gjennomgått og godkjent. Regnskapet viste et overskudd på kr. 3.270. Sogneselskapet hadde ved årsskiftet innestående hos
Dnb kr. 142.722. Kr. 135.056 er bundet frem til 14.12.2012 til fastrente på 3,75 %.

Revisors rene beretning ble lest opp, og tatt til etterretning.

Sogneselskapet hadde gått til anskaffelse av reflekser med sin logo til bruk ved høstmørket/vinteren, dager med dårlig lys. Dette var et nyttig og populært tiltak.

Grillfesten høsten 2011 ble arrangert på Ramstad Gård i øsende regnvær 4. september. Det ble en svært vellykket fest. Grillfesten vil også i 2012 bli avviklet på Ramstad i månedsskiftet august/september.

Styret vil fortsette sitt arbeide for å gjennomføre tidsrettede tiltak i tråd med
Strategiutvalgets forslag vedtatt på årsmøtet 30. mars 2009.

Inger Sjöberg viste til at Bærum kommune er sertifisert som Fairtrade- kommune og den forpliktelse som derved påligger kommunen til å oppfordre etater/bedrifter og innbyggere til innkjøp av Fairtrade-merkede varer. Sogneselskapets formann sitter i Styringsgruppen for Bærum kommune og deltar derved aktivt i dette arbeidet på vegne av Sogneselskapet. Sjöberg mente at styret burde ta initiativ til å fremskaffe et bedre utvalg av Fairtrade- viner på vinmonopolet i Sandvika. Sjöberg mente Fairtrade-merket vin burde være en naturlig gave til venner og bekjente ved flere anledninger. Inger Sjöberg mente Sogneselskapet burde oppfordre sine medlemmer, venner og bekjente til å etterspørre Fairtrade-merkede varer. Årsmøtet sluttet seg til Sjöbergs synspunkter.

Årsmøtet sa seg enig i styrets forslag om vårtur/sommertur til Nansen-parken. Vi møtes ved restaurant Odonata ved det gamle flytårnet søndag 17. juni klokken 12.

Valgkomitéen v/Ottar Kirkeby og Rolf Amundsen foreslo følgende tillitsvalgte frem til årsmøtet 2013:

Stein Bendixen formann, medlemmer Siri Haslestad Markussen, Iselin Semb og Magne Indahl. Ernst Røgler som varamedlem.

Valgkomité: Rolf Amundsen og Gunnar Sjöberg

Lina Anchersen som revisor.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til valgkomitéens innstilling.

18. januar 2013 er det 140 år siden Bærum Sogneselskap ble stiftet. Det vil bli markert med et arrangement. I den forbindelse ble det enstemmig valgt følgende festkomité:
Sidsel Weedon, Inger Sjöberg og Siri Markussen. Sidsel Weedon innkaller snarest til første møte i festkomitéen. Forslag til program og budsjett for markeringen vil bli lagt frem for styret innen 1. oktober 2012.

Sogneselskapets nettside er ikke blitt fortløpende oppdatert. Gunnar Sjöberg ble valgt til ny webredaktør. Siden vil bli oppdatert i løpet av juni måned.

Sidsel Weedon var årets foredragsholder. Hun fortalte hvordan det var å bo på Ramstad Gård i Gamle dager. Sidsel fortalte om toglinjen som kom fra Oslo til Asker i 1862, og den betydning dette fikk for at folk kunne gå på skole i Oslo og ha arbeid i Oslo. Dette gjorde det mulig, blant for universitetets ansatte å kunne bosette seg i Bærum, blant flere professor Liestøl og Didrik Arup Seip, som senere ble rektor ved universitetet. Sidsel fortalte også om den årlige storvasken i april hvor tøyet ble vasket i lut på gården, fraktet med høyvogn til Sandvikselven ved Bjørnegårdsvingen for å bli skyldt. Her møttes folk fra flere gårder hvor de kokte kaffe på bål og spiste medbrakt mat. Det ble et levende og interessant foredrag med mange spørsmål til Sidsel.

Årsmøtedagen ble avsluttet med gode oster og gode røde viner og annet å drikke etter eget valg. Det ble en svært hyggelig kveld, mange satt og småpratet og hygget seg i lang tid utover kvelden på Ramstad Gård.

 

Magne Indahl

Referent
Årsmøtet 6. juni 2012
Kaffe og kaker på restaurant Odonata

Kjære medlemmer av Bærum Sogneselskap,


                                                                                          Ramstad, 11. juli 2012

GRILLFEST PÅ RAMSTAD GÅRD 2. SEPTEMBER 2012

Styret ønsker dere hjertelig velkommen til Grillfest på Ramstad Gård
søndag 2. september klokken 15:00.

Styret ordner med tente griller, grillmat, salat, mineralvann, appelsinjuice, tallerkener, glass og bestikk. Annet å drikke tar den enkelte med seg.

Vi satser på godt vær denne ettermiddagen og kvelden, eventuelt flytter vi inn på
verandaen og stuene hvis det blir regn. Det blir uansett som alltid en veldig hyggelig sammenkomst for medlemmene i Sogneselskapet.

Ole Kirkeby inviterer også i år alle til hjemmelaget rosa og gul velkomstdrink, som serveres fra klokken 15:00 TIL KLOKKEN 16:00.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL HØSTFESTEN PÅ RAMSTAD GÅRD
SØNDAG 2. SEPTEMBER 2012 KLOKKEN 15:00.

Beste hilsen fra oss i styret for Sogneselskapet

Stein Bendixen  Siri Haslestad Markussen  Magne Indahl  Iselin Semb  Ernst Røgler

 

Hjemmeside:    www.BærumSogneselskap.org

E-mail adresse: Bærum.Sogneselskap1@gmail.com
Les om Sidsel Weedons foredrag om Ramstad gård på årsmøtet i Høvik Vel 29. mars 2012 - Referat ved Dorte M. Skulstad

 

 

ÅRSMØTET 2012

Hermed innkalles til årsmøte i Bærum Sogneselskap

ONSDAG 6. JUNI 2012 KLOKKEN 19:00

Møtet holdes på Ramstad Gård, Maisen Pedersens vei 14. 

 Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

  1. Styrets beretning for 2011
  2. Regnskapet for 2011
  3. Revisors beretning for 2011, fremlegges på årsmøtet
  4. Vårtur til Nansen-parken 17. juni 2011
  5. Grillfest august/september 2011.
  6. Valg av styret frem til årsmøtet 2013
  7. Valg av revisor
  8. Valg av valgkomité
  9. Sogneselskapet fyller140 år 2013
  10.  Eventuelt

Etter dagsorden vil Sidsel Weedon fortelle oss litt om hvordan det var å bo på Ramstad i gamle dager.

Deretter inviterer styret til gode oster og gode viner, hvorunder vi kan diskutere  hvordan vi bør markere at Sogneselskapet fyller 140 år i 2013.

Ramstad, 21 mai 2012   

 Stein Bendixen

På vegne av styret

Festkomitéen