Årsmøtet 2017
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

ÅRSMØTET 2011

 
Hermed innkalles til årsmøte i Bærum Sogneselskap

ONSDAG 15. JUNI 2011 KLOKKEN 19:00

Møtet holdes på Ramstad Gård, Maisen Pedersens vei 14. 

Hvorfor ny oversettelse av bibelen?

Innledningsvis vil Hans Olav Mørk fra Det Norske Bibelselskapet orientere om den Nye (oppdaterte) oversettelsen av bibelen. Dette er et meget spennende og omdiskutert tema. Hans Olav er en særdeles interessant og fremragende foredragsholder. Han vil spille gitar og fremføre keltiske sanger i tilslutning til foredraget.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

1.       Styrets beretning for 2010
2.       Regnskapet for 2010
3.       Revisors beretning for 2010, fremlegges på årsmøtet.
4.       Valg av styret frem til årsmøtet 2012.
5.       Valg av revisor
6.       Valg av valgkomité.
7.       Hvor skal vi arrangere vårturen i år, vi inviterer til diskusjon og bestemmer dette på årsmøtet.
8.       Grillfest august/september
9.       Eventuelt

Etter møtet vil vi også kunne diskutere nye aktiviteter og gjøremål for Sogneselskapet mens vi hygger oss med litt godt å spise og drikke.

 31. mai 2011           

 Stein Bendixen

På vegne av styret

 

REFERATET FRA ÅRSMØTET 15. JUNI 2011
 
Årsmøtet ble holdt på Ramstad gård.

Årsmøtet ble ledet av formann Stein Bendixen.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Før selve saksbehandlingen på årsmøtet startet, sa formannen noen minneord om Erik Østbye og Knut Arneberg som begge gikk bort over 90 år gamle i 2010.
Erik Østbye ble æresmedlem i Sogneselskapet allerede i 1951 og tok i alle år del i Sogneselskapets virksomhet. Arneberg var medlem, og også vår revisor i mange år, alltid opptatt av foreningens gjøremål.

Årsmøtet ble deretter formelt satt, beretning og regnskap for 2010, som viste et overskudd på kr. 4.759, ble gjennomgått og godkjent. Innestående i bank var ved årsskiftet kr. 139.453. Revisors rene beretning ble lest opp, og tatt til etterretning.

Årsmøtet vedtok på sitt møte 31. mai 2010 at Sogneselskapet skal prioritere sin virksomhet med utgangspunkt i Strategiutvalgets forslag slik dette ble fremlagt på det ekstraordinære årsmøtet 25. september 2008.
Styret vil fortsette sitt arbeide for å gjennomføre tidsrettede tiltak i tråd med
årsmøtets vedtak. Herunder fortsette sitt arbeide med Fair-Trade rettede tiltak
i samarbeide med Bærum kommune.

Styret hadde vurdert å invitere medlemmene til å oppleve Juni Dahr som Hedda Gabler på Sæterhytten på Bygdø. Dessverre lot det seg ikke gjøre på kort tid å skaffe billetter på aktuelle tidspunkter, som også måtte forhåndbetales, før styret hadde oversikt over hvor mange som ville komme på forestillingen. Det blir derfor ikke vår/sommerarrangement i år.

Neste begivenhet blir den årlige grillfesten på Ramstad Gård månedsskiftet august/september.

Valgkomiteen v/Ottar Kirkeby og Rolf Amundsen foreslo følgende tillitsvalgte frem til årsmøtet 2012:

Stein Bendixen formann, medlemmer Siri Haslestad Markussen, Magne Indahl og Ernst Røgler, med Didrik Hjort som varamedlem.
Lina Anchersen som revisor.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til valgkomiteens innstilling.

Hvorfor ny oversettelse av bibelen?
Styret hadde invitert prosjektleder Hans-Olav Mørk fra Det Norske Bibelselskapet, til å orientere om den nye bibeloversettelsen.
En imponerende stor gruppe med spisskompetanse på flere sproglige områder hadde deltatt i arbeidet med oversettelsen. Foredraget engasjerte alle, det ble mange spørsmål til Hans-Olav og mange gode diskusjoner.
Medlemmene vil få tilsendt plansjene fra foredraget på mail så snart disse er frigjort ved presentasjonen av oversettelsen oktober 2011.

Årsmøtedagen ble avsluttet med utsøkte oster og gode røde viner og annet å drikke etter eget valg. Det ble en svært hyggelig kveld, mange satt og småpratet og hygget seg frem til neste dag på Ramstad Gård.

Magne Indahl

Referent

 

P.s.
Ta kontakt med styret så får dere tilsendt bilder fra årsmøtet.

Kontakt styret: baerum.sogneselskap1@gmail.com
Hjemmeside: www.BærumSogneselskap.org

Hans-Olav Mørk holder foredrag
Ost og gode røde viner etter årsmøtet
To tapre damer i regnet - Maria og Sidsel på grillfesten 4. september