140 års jubileet

Sogneselskapet har skapt, og vært med på å skape mye av det grunnlaget vi bygger

Bærum kommune på i dag.

 

Sogneselskapet har stått for modernisering og utvikling.

 

Sogneselskapet har vært møteplass for opplysning, kulturutveksling og sosialt fellesskap.

Sogneselskapet ønsker å ta vare på og vedlikeholde kunnskapen om Sogneselskapets historie.

Sogneselskapet ønsker å være brobygger mellom gammel og ny kultur.

Sogneselskapet ønsker fortsatt å være en arena for de som er opptatt av Bærums utvikling.Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

 

 

Bærum Sogneselskap ble stiftet 18.januar 1873, og er fremdeles aktiv med

Magne Indahl som nåværende formann

Selskapet har som formål å fremme allmennyttige tiltak i Bærum.

 

Alle som bor i Bærum kan bli medlem.

Også interesserte utenfor kommunen kan bli medlemmer.

Som medlem av Sogneselskapet kan du få Sogneselskapets refleks - kjekt å ha i
den mørke årstiden.

Bærum Sogneselskap er omtalt i Budstikkas store leksikon om Asker og Bærum og på oppslagsverket Wikipedia. (Se ABleksikon.no og Wikipedia.no)

 

 

 

 

 

Fairtrade i Bærum

Bærum Sogneselskap er med i Styringsgruppen som ble oppnevnt for å etablere Bærum som Fairtrade-kommune.

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/radmann2/Samfunnsaktive-kommune/Fairtrade/Styringsgruppen/

 

Her er også Bærum kommunes lenke til sitt Fairtrade engasjement:

https://www.baerum.kommune.no/EasySearch/?q=fairtrade